Vytvor výtvor - vytvor seba POTREBA LÁSKY

  1. Prednáška

 

Spočiatku som pri rozdelení  prednášok vychádzal z  Maslowovej pyramídy potrieb.  

V druhej prednáške sa dotýkam hlavne Potreby lásky. 

Je tu viacero pomenovaných predsudkov, ktoré sú príliš rozšírené. Nechajte prednášku na seba pôsobiť - vyskúšajte na sebe cvičenia a získate veľkú šancu, že sa budete meniť želateľným smerom.

Momentálne  je k dispozícii  táto verzia prednášky

Na pozitívnom soirée vo Zvolene 5.3.2013