Predstava a skutočnosť

Ako je to medzi predstavou a skutočnosťou?

Je pre mňa prirodzené:

Predstava, ktorá ešte nie je skutočnosťou sa ňou raz stane. Výsledok nikdy nie je totožný s predstavou ale to len preto, že predstava nikdy nie je len jedna a nie je konštantná ale mení sa v čase. Nadherné je to, že vesmír vždy predkladá úplne riešenie. Vesmír vždy predloží riešenie, ktoré plní všetky požiadavky. Dokonca aj vtedy ak si tieto požiadavky protirečia tak je riešenie, ktoré splnuje všetky v rátane tých čo si protirečia.  Toto je hlavný dôvod prečo má zmysel dávať si pozor a byť si neustále vedomí a byť zodpovedný sám pred sebou čo si predstavujem to si vlastne prajem to dostanem od života.

Preto niekedy má (a niekedy nemá) zmysel riadiť sa už  predstavou. (niekedy napíšem viac)

 

To čo si uvedomujem nie je skutočnosť. Pre skutočnosť nie len na subatomárnej úrovni platí superpozícia stavov?. (niekedy  predvediem viac na jednoduchom fyzikálnom príklade)