Prednášky

Zatilaľ mám v pláne že budú minimálne štyri

prvej prednáške sa dotýkam Potreby bezpečia a istoty.

druhej prednáške sa dotýkam hlavne Potreby lásky.

tretiu pripravujem